Mając na uwadze ostatnie zawirowania na rynku finansowym spowodowanych pandemią koronawirusa  wielu analityków szacuje kursy walut opierając się na założeniach rentowności i sile gospodarki konkretnych gospodarek.

Według ekspertów finansowych szacuje się, że kurs euro ponownie straci na wartości w 2021 roku  w stosunku do wartości polskiego złotego. Odporność polskiego złotego na gwałtowne zmiany spowodowane koronawirusem opiewa się na założeniu różnorodności i niezależności gałęzi przemysłu w naszym kraju. Na tle gospodarek europejskich koncentrujących się na konkretnych współistniejących branzach przemysłu Polska gwarantuje możliwości elastyczniejszego przeczekania załamania produkcji w dominujących branżach przemysłu poprzez ich niezależność od siebie. Szacuje się, że w wyniku napięć handlowych oraz spadku produkcji w gospodarce UE ( zawirowania np. w przemyśle motoryzacyjnym i powiązanych z nim branżach)  w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi gwałtowny wzrost polskiego złotego w stosunku do euro. Przewidywany kurs euro w I kwartale 2021 roku wynieść ma 4,20 zł.

W II  i III kwartale 2021 roku spodziewane jest powoln wzrost w gospodarkach UE Znależć to ma odzwierciedlenie w kursie euro.

Zakładając, że pandemia wygaśnie w  końcówce  2020 r. lub też w I kwartale 2021 roku oraz to,  że działania polityczne podejmowane na całym świecie skutecznie zapobiegną powszechnym bankructwom firm, przedłużającym się utracie miejsc pracy i napięciom finansowym w całym systemie, przewiduje się  wzrost gospodarki UE w 2021 r. nawet  od 3 do 5,8%.

Jednakże, ożywienie w II kwartale 2021 roku  nie zrekompensuje całkowicie problemów, które zachwiały rynkami w 2020 roku, ponieważ przewiduje się, że poziom aktywności gospodarczej pozostanie poniżej poziomu, który prognozowano na 2021 r., zanim  koronawirus uderzył. Kraje UE zależne od turystyki, podróży, gościnności i rozrywki dla swojego rozwoju doświadczyły juz szczególnie dużych zakłóceń. Gospodarki wschodzące i gospodarki rozwijające się takie jak Polska stanęły przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak bezprecedensowe odwrócenie przepływu kapitału w miarę spadku na świecie apetytu na ryzyko oraz presja walutowa, przy jednoczesnym radzeniu sobie ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej i bardziej ograniczoną przestrzenią fiskalną na wsparcie.

Ponadto  nasza gospodarka weszła  w ten kryzys w niestabilnym stanie z powolnym wzrostem i wysokim poziomem zadłużenia. Po raz pierwszy od czasu Wielkiego Kryzysu zarówno gospodarki rozwinięte, jak i wschodzące i rozwijające się znajdują się w recesji. W tym roku prognozowany wzrost w gospodarkach rozwiniętych wyniesie -6,1 proc, stad tez prognozowany spadek wartości euro w I kwartale do względnie stabilnej gospodarki Polski do 4,20 zł. Odzwierciedlenie powolnego odbicia się gospodarek krajów UE będzie widoczne dopiero w połowie roku 2021, kiedy to ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią. Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc., zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc., a w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.  Szczuje się że kurs złotego do euro w II i III kwartale wynieść ma 4,60.

Sporządzanie prognoz na nadchodzący rok jest jednym z kluczowych zadań analityków, ponieważ klienci, tacy jak inwestorzy i firmy, często używają ich jako wskazówek. Ale rok to dużo czasu na rynkach i wiele może się jeszcze zmienić. Szczególnie, jeśli obecna pandemia COVID-19 będzie drastycznie się rozprzestrzeniać.

Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-01-17: 4.5201 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-01-18: 4.5201 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-01-19: 4.5612 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-01-20: 4.5592 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-01-21: 4.5519 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-01-22: 4.5338 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-01-23: 4.5402 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-01-24: 4.5375 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-01-25: 4.5231 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-01-26: 4.5208 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-01-27: 4.5388 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-01-28: 4.5418 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-01-29: 4.5624 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-01-30: 4.5533 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-01-31: 4.5470 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-02-01: 4.5322 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-02-02: 4.5286 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-02-03: 4.5321 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-02-04: 4.5226 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-02-05: 4.5288 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-02-06: 4.5427 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-02-07: 4.5475 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-02-08: 4.5592 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-02-09: 4.5392 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-02-10: 4.5409 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-02-11: 4.5360 zł.

Kurs EURO - prognozy

2022-01-17 kurs EURO na dziś

4.5201 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-17 Poniedziałek 4.5201 zł
2022-01-18 Wtorek 4.5201 zł
2022-01-19 Środa 4.5612 zł
2022-01-20 Czwartek 4.5592 zł
2022-01-21 Piątek 4.5519 zł
2022-01-22 Sobota 4.5338 zł
2022-01-23 Niedziela 4.5402 zł
2022-01-24 Poniedziałek 4.5375 zł
2022-01-25 Wtorek 4.5231 zł
2022-01-26 Środa 4.5208 zł
2022-01-27 Czwartek 4.5388 zł
2022-01-28 Piątek 4.5418 zł
2022-01-29 Sobota 4.5624 zł
2022-01-30 Niedziela 4.5533 zł
2022-01-31 Poniedziałek 4.5470 zł
2022-02-01 Wtorek 4.5322 zł
2022-02-02 Środa 4.5286 zł
2022-02-03 Czwartek 4.5321 zł
2022-02-04 Piątek 4.5226 zł
2022-02-05 Sobota 4.5288 zł
2022-02-06 Niedziela 4.5427 zł
2022-02-07 Poniedziałek 4.5475 zł
2022-02-08 Wtorek 4.5592 zł
2022-02-09 Środa 4.5392 zł
2022-02-10 Czwartek 4.5409 zł
2022-02-11 Piątek 4.5360 zł
2022-02-12 Sobota 4.5328 zł
2022-02-13 Niedziela 4.5228 zł
2022-02-14 Poniedziałek 4.5364 zł
2022-02-15 Wtorek 4.5447 zł
Kurs EURO prognoza na luty 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5322 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5372. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2022 wyniesie 4.53827037. Wzrost o 0.005 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5286 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5379. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2022 wyniesie 4.53551667. Wzrost o 0.0093 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5477 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5337. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2022 wyniesie 4.53479310. Spadek o -0.014 %

Kurs EURO prognoza na maj 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5385 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5309. Prognoza średniego kursu EURO na maj 2022 wyniesie 4.53195000. Spadek o -0.0076 %

Kurs EURO prognoza na czerwiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5253 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5378. Prognoza średniego kursu EURO na czerwiec 2022 wyniesie 4.53402414. Wzrost o 0.0125 %

Kurs EURO prognoza na lipiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5404 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5342. Prognoza średniego kursu EURO na lipiec 2022 wyniesie 4.53123333. Spadek o -0.0062 %

Kurs EURO prognoza na sierpień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5349 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5347. Prognoza średniego kursu EURO na sierpień 2022 wyniesie 4.52887000. Spadek o -0.0002 %