Mając na uwadze ostatnie zawirowania na rynku finansowym spowodowanych pandemią koronawirusa  wielu analityków szacuje kursy walut opierając się na założeniach rentowności i sile gospodarki konkretnych gospodarek.

Według ekspertów finansowych szacuje się, że kurs euro ponownie straci na wartości w 2021 roku  w stosunku do wartości polskiego złotego. Odporność polskiego złotego na gwałtowne zmiany spowodowane koronawirusem opiewa się na założeniu różnorodności i niezależności gałęzi przemysłu w naszym kraju. Na tle gospodarek europejskich koncentrujących się na konkretnych współistniejących branzach przemysłu Polska gwarantuje możliwości elastyczniejszego przeczekania załamania produkcji w dominujących branżach przemysłu poprzez ich niezależność od siebie. Szacuje się, że w wyniku napięć handlowych oraz spadku produkcji w gospodarce UE ( zawirowania np. w przemyśle motoryzacyjnym i powiązanych z nim branżach)  w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi gwałtowny wzrost polskiego złotego w stosunku do euro. Przewidywany kurs euro w I kwartale 2021 roku wynieść ma 4,20 zł.

W II  i III kwartale 2021 roku spodziewane jest powoln wzrost w gospodarkach UE Znależć to ma odzwierciedlenie w kursie euro.

Zakładając, że pandemia wygaśnie w  końcówce  2020 r. lub też w I kwartale 2021 roku oraz to,  że działania polityczne podejmowane na całym świecie skutecznie zapobiegną powszechnym bankructwom firm, przedłużającym się utracie miejsc pracy i napięciom finansowym w całym systemie, przewiduje się  wzrost gospodarki UE w 2021 r. nawet  od 3 do 5,8%.

Jednakże, ożywienie w II kwartale 2021 roku  nie zrekompensuje całkowicie problemów, które zachwiały rynkami w 2020 roku, ponieważ przewiduje się, że poziom aktywności gospodarczej pozostanie poniżej poziomu, który prognozowano na 2021 r., zanim  koronawirus uderzył. Kraje UE zależne od turystyki, podróży, gościnności i rozrywki dla swojego rozwoju doświadczyły juz szczególnie dużych zakłóceń. Gospodarki wschodzące i gospodarki rozwijające się takie jak Polska stanęły przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak bezprecedensowe odwrócenie przepływu kapitału w miarę spadku na świecie apetytu na ryzyko oraz presja walutowa, przy jednoczesnym radzeniu sobie ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej i bardziej ograniczoną przestrzenią fiskalną na wsparcie.

Ponadto  nasza gospodarka weszła  w ten kryzys w niestabilnym stanie z powolnym wzrostem i wysokim poziomem zadłużenia. Po raz pierwszy od czasu Wielkiego Kryzysu zarówno gospodarki rozwinięte, jak i wschodzące i rozwijające się znajdują się w recesji. W tym roku prognozowany wzrost w gospodarkach rozwiniętych wyniesie -6,1 proc, stad tez prognozowany spadek wartości euro w I kwartale do względnie stabilnej gospodarki Polski do 4,20 zł. Odzwierciedlenie powolnego odbicia się gospodarek krajów UE będzie widoczne dopiero w połowie roku 2021, kiedy to ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią. Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc., zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc., a w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.  Szczuje się że kurs złotego do euro w II i III kwartale wynieść ma 4,60.

Sporządzanie prognoz na nadchodzący rok jest jednym z kluczowych zadań analityków, ponieważ klienci, tacy jak inwestorzy i firmy, często używają ich jako wskazówek. Ale rok to dużo czasu na rynkach i wiele może się jeszcze zmienić. Szczególnie, jeśli obecna pandemia COVID-19 będzie drastycznie się rozprzestrzeniać.

Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-09-28: 4.6192 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-09-29: 4.6192 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-09-30: 4.5791 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-10-01: 4.6031 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-10-02: 4.6204 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-10-03: 4.6108 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-10-04: 4.6185 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-10-05: 4.6053 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-10-06: 4.6013 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-10-07: 4.6049 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-10-08: 4.6008 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-10-09: 4.5955 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-10-10: 4.5959 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-10-11: 4.6064 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-10-12: 4.6216 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-10-13: 4.6165 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-10-14: 4.6034 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-10-15: 4.5988 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-10-16: 4.6073 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-10-17: 4.5954 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-10-18: 4.5924 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-10-19: 4.6043 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-10-20: 4.6030 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-10-21: 4.6198 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-10-22: 4.6188 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-10-23: 4.6112 zł.

Kurs EURO - prognozy

2021-09-28 kurs EURO na dziś

4.6192 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-09-28 Wtorek 4.6192 zł
2021-09-29 Środa 4.6192 zł
2021-09-30 Czwartek 4.5791 zł
2021-10-01 Piątek 4.6031 zł
2021-10-02 Sobota 4.6204 zł
2021-10-03 Niedziela 4.6108 zł
2021-10-04 Poniedziałek 4.6185 zł
2021-10-05 Wtorek 4.6053 zł
2021-10-06 Środa 4.6013 zł
2021-10-07 Czwartek 4.6049 zł
2021-10-08 Piątek 4.6008 zł
2021-10-09 Sobota 4.5955 zł
2021-10-10 Niedziela 4.5959 zł
2021-10-11 Poniedziałek 4.6064 zł
2021-10-12 Wtorek 4.6216 zł
2021-10-13 Środa 4.6165 zł
2021-10-14 Czwartek 4.6034 zł
2021-10-15 Piątek 4.5988 zł
2021-10-16 Sobota 4.6073 zł
2021-10-17 Niedziela 4.5954 zł
2021-10-18 Poniedziałek 4.5924 zł
2021-10-19 Wtorek 4.6043 zł
2021-10-20 Środa 4.6030 zł
2021-10-21 Czwartek 4.6198 zł
2021-10-22 Piątek 4.6188 zł
2021-10-23 Sobota 4.6112 zł
2021-10-24 Niedziela 4.6082 zł
2021-10-25 Poniedziałek 4.5955 zł
2021-10-26 Wtorek 4.6034 zł
2021-10-27 Środa 4.5924 zł
Kurs EURO prognoza na październik 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6031 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6116. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2021 wyniesie 4.60637333. Wzrost o 0.0085 %

Kurs EURO prognoza na listopad 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6177 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6072. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2021 wyniesie 4.60663448. Spadek o -0.0105 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6012 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6006. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2021 wyniesie 4.60673333. Spadek o -0.0006 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6077 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6053. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2022 wyniesie 4.60703333. Spadek o -0.0024 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6034 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6094. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2022 wyniesie 4.60859333. Wzrost o 0.006 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6149 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6075. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2022 wyniesie 4.60544828. Spadek o -0.0074 %

Kurs EURO prognoza na maj 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6046 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6012. Prognoza średniego kursu EURO na maj 2022 wyniesie 4.60591333. Spadek o -0.0034 %