Prognoza kursu euro

Prognoza kursu EURO w piątek 2022-05-20: 4.6366 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-05-21: 4.6366 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-05-22: 4.6717 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-05-23: 4.6790 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-05-24: 4.6798 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-05-25: 4.6604 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-05-26: 4.6553 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w piątek 2022-05-27: 4.6455 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-05-28: 4.6391 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-05-29: 4.6337 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-05-30: 4.6433 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-05-31: 4.6674 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-06-01: 4.6718 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-06-02: 4.6781 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w piątek 2022-06-03: 4.6702 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-06-04: 4.6587 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-06-05: 4.6416 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-06-06: 4.6344 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-06-07: 4.6437 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-06-08: 4.6431 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-06-09: 4.6558 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-06-10: 4.6674 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-06-11: 4.6784 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-06-12: 4.6640 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-06-13: 4.6518 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-06-14: 4.6499 zł.

Kurs EURO - prognozy

2022-05-20 kurs EURO na dziś

4.6366 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-05-20 Piątek 4.6366 zł
2022-05-21 Sobota 4.6366 zł
2022-05-22 Niedziela 4.6717 zł
2022-05-23 Poniedziałek 4.6790 zł
2022-05-24 Wtorek 4.6798 zł
2022-05-25 Środa 4.6604 zł
2022-05-26 Czwartek 4.6553 zł
2022-05-27 Piątek 4.6455 zł
2022-05-28 Sobota 4.6391 zł
2022-05-29 Niedziela 4.6337 zł
2022-05-30 Poniedziałek 4.6433 zł
2022-05-31 Wtorek 4.6674 zł
2022-06-01 Środa 4.6718 zł
2022-06-02 Czwartek 4.6781 zł
2022-06-03 Piątek 4.6702 zł
2022-06-04 Sobota 4.6587 zł
2022-06-05 Niedziela 4.6416 zł
2022-06-06 Poniedziałek 4.6344 zł
2022-06-07 Wtorek 4.6437 zł
2022-06-08 Środa 4.6431 zł
2022-06-09 Czwartek 4.6558 zł
2022-06-10 Piątek 4.6674 zł
2022-06-11 Sobota 4.6784 zł
2022-06-12 Niedziela 4.6640 zł
2022-06-13 Poniedziałek 4.6518 zł
2022-06-14 Wtorek 4.6499 zł
2022-06-15 Środa 4.6349 zł
2022-06-16 Czwartek 4.6454 zł
2022-06-17 Piątek 4.6425 zł
2022-06-18 Sobota 4.6604 zł
Kurs EURO prognoza na czerwiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6718 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6566. Prognoza średniego kursu EURO na czerwiec 2022 wyniesie 4.65486897. Spadek o -0.0152 %

Kurs EURO prognoza na lipiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6518 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6463. Prognoza średniego kursu EURO na lipiec 2022 wyniesie 4.65180000. Spadek o -0.0055 %

Kurs EURO prognoza na sierpień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6490 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6572. Prognoza średniego kursu EURO na sierpień 2022 wyniesie 4.65344333. Wzrost o 0.0082 %

Kurs EURO prognoza na wrzesień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6493 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6567. Prognoza średniego kursu EURO na wrzesień 2022 wyniesie 4.65396207. Wzrost o 0.0074 %

Kurs EURO prognoza na październik 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6498 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6558. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2022 wyniesie 4.65380333. Wzrost o 0.006 %

Kurs EURO prognoza na listopad 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6543 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6407. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2022 wyniesie 4.65373448. Spadek o -0.0136 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6578 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6581. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2022 wyniesie 4.65439333. Wzrost o 0.0003 %