Prognoza kursu euro

Mając na uwadze ostatnie zawirowania na rynku finansowym spowodowanych pandemią koronawirusa  wielu analityków szacuje kursy walut opierając się na założeniach rentowności i sile gospodarki konkretnych gospodarek.

Według ekspertów finansowych szacuje się, że kurs euro ponownie straci na wartości w 2021 roku  w stosunku do wartości polskiego złotego. Odporność polskiego złotego na gwałtowne zmiany spowodowane koronawirusem opiewa się na założeniu różnorodności i niezależności gałęzi przemysłu w naszym kraju. Na tle gospodarek europejskich koncentrujących się na konkretnych współistniejących branzach przemysłu Polska gwarantuje możliwości elastyczniejszego przeczekania załamania produkcji w dominujących branżach przemysłu poprzez ich niezależność od siebie. Szacuje się, że w wyniku napięć handlowych oraz spadku produkcji w gospodarce UE ( zawirowania np. w przemyśle motoryzacyjnym i powiązanych z nim branżach)  w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi gwałtowny wzrost polskiego złotego w stosunku do euro. Przewidywany kurs euro w I kwartale 2021 roku wynieść ma 4,20 zł.

W II  i III kwartale 2021 roku spodziewane jest powoln wzrost w gospodarkach UE Znależć to ma odzwierciedlenie w kursie euro.

Zakładając, że pandemia wygaśnie w  końcówce  2020 r. lub też w I kwartale 2021 roku oraz to,  że działania polityczne podejmowane na całym świecie skutecznie zapobiegną powszechnym bankructwom firm, przedłużającym się utracie miejsc pracy i napięciom finansowym w całym systemie, przewiduje się  wzrost gospodarki UE w 2021 r. nawet  od 3 do 5,8%.

Jednakże, ożywienie w II kwartale 2021 roku  nie zrekompensuje całkowicie problemów, które zachwiały rynkami w 2020 roku, ponieważ przewiduje się, że poziom aktywności gospodarczej pozostanie poniżej poziomu, który prognozowano na 2021 r., zanim  koronawirus uderzył. Kraje UE zależne od turystyki, podróży, gościnności i rozrywki dla swojego rozwoju doświadczyły juz szczególnie dużych zakłóceń. Gospodarki wschodzące i gospodarki rozwijające się takie jak Polska stanęły przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak bezprecedensowe odwrócenie przepływu kapitału w miarę spadku na świecie apetytu na ryzyko oraz presja walutowa, przy jednoczesnym radzeniu sobie ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej i bardziej ograniczoną przestrzenią fiskalną na wsparcie.

Ponadto  nasza gospodarka weszła  w ten kryzys w niestabilnym stanie z powolnym wzrostem i wysokim poziomem zadłużenia. Po raz pierwszy od czasu Wielkiego Kryzysu zarówno gospodarki rozwinięte, jak i wschodzące i rozwijające się znajdują się w recesji. W tym roku prognozowany wzrost w gospodarkach rozwiniętych wyniesie -6,1 proc, stad tez prognozowany spadek wartości euro w I kwartale do względnie stabilnej gospodarki Polski do 4,20 zł. Odzwierciedlenie powolnego odbicia się gospodarek krajów UE będzie widoczne dopiero w połowie roku 2021, kiedy to ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią. Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc., zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc., a w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.  Szczuje się że kurs złotego do euro w II i III kwartale wynieść ma 4,60.

Sporządzanie prognoz na nadchodzący rok jest jednym z kluczowych zadań analityków, ponieważ klienci, tacy jak inwestorzy i firmy, często używają ich jako wskazówek. Ale rok to dużo czasu na rynkach i wiele może się jeszcze zmienić. Szczególnie, jeśli obecna pandemia COVID-19 będzie drastycznie się rozprzestrzeniać.

Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-12-02: 4.6494 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-12-03: 4.7025 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-12-04: 4.7114 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-12-05: 4.6840 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-12-06: 4.6796 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-12-07: 4.6853 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-12-08: 4.6901 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-12-09: 4.6820 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-12-10: 4.6657 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-12-11: 4.6721 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-12-12: 4.6928 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-12-13: 4.7043 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-12-14: 4.6867 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-12-15: 4.6880 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-12-16: 4.6900 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-12-17: 4.6808 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-12-18: 4.6743 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-12-19: 4.6683 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-12-20: 4.6819 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-12-21: 4.6947 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO we środę 2021-12-22: 4.6896 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-12-23: 4.6880 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-12-24: 4.6932 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-12-25: 4.6913 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-12-26: 4.6767 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-12-27: 4.6795 zł.

Kurs EURO - prognozy

2021-12-02 kurs EURO na dziś

4.6494 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-12-02 Czwartek 4.6494 zł
2021-12-03 Piątek 4.7025 zł
2021-12-04 Sobota 4.7114 zł
2021-12-05 Niedziela 4.6840 zł
2021-12-06 Poniedziałek 4.6796 zł
2021-12-07 Wtorek 4.6853 zł
2021-12-08 Środa 4.6901 zł
2021-12-09 Czwartek 4.6820 zł
2021-12-10 Piątek 4.6657 zł
2021-12-11 Sobota 4.6721 zł
2021-12-12 Niedziela 4.6928 zł
2021-12-13 Poniedziałek 4.7043 zł
2021-12-14 Wtorek 4.6867 zł
2021-12-15 Środa 4.6880 zł
2021-12-16 Czwartek 4.6900 zł
2021-12-17 Piątek 4.6808 zł
2021-12-18 Sobota 4.6743 zł
2021-12-19 Niedziela 4.6683 zł
2021-12-20 Poniedziałek 4.6819 zł
2021-12-21 Wtorek 4.6947 zł
2021-12-22 Środa 4.6896 zł
2021-12-23 Czwartek 4.6880 zł
2021-12-24 Piątek 4.6932 zł
2021-12-25 Sobota 4.6913 zł
2021-12-26 Niedziela 4.6767 zł
2021-12-27 Poniedziałek 4.6795 zł
2021-12-28 Wtorek 4.6798 zł
2021-12-29 Środa 4.6866 zł
2021-12-30 Czwartek 4.6837 zł
2021-12-31 Piątek 4.6958 zł
Kurs EURO prognoza na styczeń 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6953 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6798. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2022 wyniesie 4.68714000. Spadek o -0.0155 %

Kurs EURO prognoza na luty 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6888 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6840. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2022 wyniesie 4.68549259. Spadek o -0.0048 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6849 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.7033. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2022 wyniesie 4.68965000. Wzrost o 0.0184 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.7035 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.7007. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2022 wyniesie 4.69135862. Spadek o -0.0028 %

Kurs EURO prognoza na maj 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6864 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6827. Prognoza średniego kursu EURO na maj 2022 wyniesie 4.69109333. Spadek o -0.0037 %

Kurs EURO prognoza na czerwiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6839 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6859. Prognoza średniego kursu EURO na czerwiec 2022 wyniesie 4.68954828. Wzrost o 0.002 %

Kurs EURO prognoza na lipiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6935 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6812. Prognoza średniego kursu EURO na lipiec 2022 wyniesie 4.68661333. Spadek o -0.0123 %