Prognoza kursu euro

Mając na uwadze ostatnie zawirowania na rynku finansowym spowodowanych pandemią koronawirusa  wielu analityków szacuje kursy walut opierając się na założeniach rentowności i sile gospodarki konkretnych gospodarek.

Według ekspertów finansowych szacuje się, że kurs euro ponownie straci na wartości w 2021 roku  w stosunku do wartości polskiego złotego. Odporność polskiego złotego na gwałtowne zmiany spowodowane koronawirusem opiewa się na założeniu różnorodności i niezależności gałęzi przemysłu w naszym kraju. Na tle gospodarek europejskich koncentrujących się na konkretnych współistniejących branzach przemysłu Polska gwarantuje możliwości elastyczniejszego przeczekania załamania produkcji w dominujących branżach przemysłu poprzez ich niezależność od siebie. Szacuje się, że w wyniku napięć handlowych oraz spadku produkcji w gospodarce UE ( zawirowania np. w przemyśle motoryzacyjnym i powiązanych z nim branżach)  w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi gwałtowny wzrost polskiego złotego w stosunku do euro. Przewidywany kurs euro w I kwartale 2021 roku wynieść ma 4,20 zł.

W II  i III kwartale 2021 roku spodziewane jest powoln wzrost w gospodarkach UE Znależć to ma odzwierciedlenie w kursie euro.

Zakładając, że pandemia wygaśnie w  końcówce  2020 r. lub też w I kwartale 2021 roku oraz to,  że działania polityczne podejmowane na całym świecie skutecznie zapobiegną powszechnym bankructwom firm, przedłużającym się utracie miejsc pracy i napięciom finansowym w całym systemie, przewiduje się  wzrost gospodarki UE w 2021 r. nawet  od 3 do 5,8%.

Jednakże, ożywienie w II kwartale 2021 roku  nie zrekompensuje całkowicie problemów, które zachwiały rynkami w 2020 roku, ponieważ przewiduje się, że poziom aktywności gospodarczej pozostanie poniżej poziomu, który prognozowano na 2021 r., zanim  koronawirus uderzył. Kraje UE zależne od turystyki, podróży, gościnności i rozrywki dla swojego rozwoju doświadczyły juz szczególnie dużych zakłóceń. Gospodarki wschodzące i gospodarki rozwijające się takie jak Polska stanęły przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak bezprecedensowe odwrócenie przepływu kapitału w miarę spadku na świecie apetytu na ryzyko oraz presja walutowa, przy jednoczesnym radzeniu sobie ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej i bardziej ograniczoną przestrzenią fiskalną na wsparcie.

Ponadto  nasza gospodarka weszła  w ten kryzys w niestabilnym stanie z powolnym wzrostem i wysokim poziomem zadłużenia. Po raz pierwszy od czasu Wielkiego Kryzysu zarówno gospodarki rozwinięte, jak i wschodzące i rozwijające się znajdują się w recesji. W tym roku prognozowany wzrost w gospodarkach rozwiniętych wyniesie -6,1 proc, stad tez prognozowany spadek wartości euro w I kwartale do względnie stabilnej gospodarki Polski do 4,20 zł. Odzwierciedlenie powolnego odbicia się gospodarek krajów UE będzie widoczne dopiero w połowie roku 2021, kiedy to ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią. Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc., zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc., a w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.  Szczuje się że kurs złotego do euro w II i III kwartale wynieść ma 4,60.

Sporządzanie prognoz na nadchodzący rok jest jednym z kluczowych zadań analityków, ponieważ klienci, tacy jak inwestorzy i firmy, często używają ich jako wskazówek. Ale rok to dużo czasu na rynkach i wiele może się jeszcze zmienić. Szczególnie, jeśli obecna pandemia COVID-19 będzie drastycznie się rozprzestrzeniać.

Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-10-24: 4.5862 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-10-25: 4.5820 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-10-26: 4.5689 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-10-27: 4.5672 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-10-28: 4.5708 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-10-29: 4.5779 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-10-30: 4.5998 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-10-31: 4.5975 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-11-01: 4.6052 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-11-02: 4.5968 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-11-03: 4.5840 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-11-04: 4.5677 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-11-05: 4.5740 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-11-06: 4.5770 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-11-07: 4.5778 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-11-08: 4.5867 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-11-09: 4.6058 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-11-10: 4.5948 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-11-11: 4.5903 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-11-12: 4.5778 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-11-13: 4.5802 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-11-14: 4.5779 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-11-15: 4.5813 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-11-16: 4.5755 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-11-17: 4.5851 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-11-18: 4.6008 zł.

Kurs EURO - prognozy

2021-10-24 kurs EURO na dziś

4.5862 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-10-24 Niedziela 4.5862 zł
2021-10-25 Poniedziałek 4.5820 zł
2021-10-26 Wtorek 4.5689 zł
2021-10-27 Środa 4.5672 zł
2021-10-28 Czwartek 4.5708 zł
2021-10-29 Piątek 4.5779 zł
2021-10-30 Sobota 4.5998 zł
2021-10-31 Niedziela 4.5975 zł
2021-11-01 Poniedziałek 4.6052 zł
2021-11-02 Wtorek 4.5968 zł
2021-11-03 Środa 4.5840 zł
2021-11-04 Czwartek 4.5677 zł
2021-11-05 Piątek 4.5740 zł
2021-11-06 Sobota 4.5770 zł
2021-11-07 Niedziela 4.5778 zł
2021-11-08 Poniedziałek 4.5867 zł
2021-11-09 Wtorek 4.6058 zł
2021-11-10 Środa 4.5948 zł
2021-11-11 Czwartek 4.5903 zł
2021-11-12 Piątek 4.5778 zł
2021-11-13 Sobota 4.5802 zł
2021-11-14 Niedziela 4.5779 zł
2021-11-15 Poniedziałek 4.5813 zł
2021-11-16 Wtorek 4.5755 zł
2021-11-17 Środa 4.5851 zł
2021-11-18 Czwartek 4.6008 zł
2021-11-19 Piątek 4.5920 zł
2021-11-20 Sobota 4.5826 zł
2021-11-21 Niedziela 4.5778 zł
2021-11-22 Poniedziałek 4.5836 zł
Kurs EURO prognoza na listopad 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6052 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5863. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2021 wyniesie 4.58431034. Spadek o -0.0189 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5871 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5910. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2021 wyniesie 4.58516000. Wzrost o 0.0039 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5858 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5835. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2022 wyniesie 4.58275333. Spadek o -0.0023 %

Kurs EURO prognoza na luty 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5714 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5722. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2022 wyniesie 4.57926667. Wzrost o 0.0008 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5716 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5873. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2022 wyniesie 4.57903333. Wzrost o 0.0157 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5720 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5724. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2022 wyniesie 4.57738621. Wzrost o 0.0004 %

Kurs EURO prognoza na maj 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.5818 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.5814. Prognoza średniego kursu EURO na maj 2022 wyniesie 4.57812000. Spadek o -0.0004 %