Prognoza kursu euro

Mając na uwadze ostatnie zawirowania na rynku finansowym spowodowanych pandemią koronawirusa  wielu analityków szacuje kursy walut opierając się na założeniach rentowności i sile gospodarki konkretnych gospodarek.

Według ekspertów finansowych szacuje się, że kurs euro ponownie straci na wartości w 2021 roku  w stosunku do wartości polskiego złotego. Odporność polskiego złotego na gwałtowne zmiany spowodowane koronawirusem opiewa się na założeniu różnorodności i niezależności gałęzi przemysłu w naszym kraju. Na tle gospodarek europejskich koncentrujących się na konkretnych współistniejących branzach przemysłu Polska gwarantuje możliwości elastyczniejszego przeczekania załamania produkcji w dominujących branżach przemysłu poprzez ich niezależność od siebie. Szacuje się, że w wyniku napięć handlowych oraz spadku produkcji w gospodarce UE ( zawirowania np. w przemyśle motoryzacyjnym i powiązanych z nim branżach)  w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi gwałtowny wzrost polskiego złotego w stosunku do euro. Przewidywany kurs euro w I kwartale 2021 roku wynieść ma 4,20 zł.

W II  i III kwartale 2021 roku spodziewane jest powoln wzrost w gospodarkach UE Znależć to ma odzwierciedlenie w kursie euro.

Zakładając, że pandemia wygaśnie w  końcówce  2020 r. lub też w I kwartale 2021 roku oraz to,  że działania polityczne podejmowane na całym świecie skutecznie zapobiegną powszechnym bankructwom firm, przedłużającym się utracie miejsc pracy i napięciom finansowym w całym systemie, przewiduje się  wzrost gospodarki UE w 2021 r. nawet  od 3 do 5,8%.

Jednakże, ożywienie w II kwartale 2021 roku  nie zrekompensuje całkowicie problemów, które zachwiały rynkami w 2020 roku, ponieważ przewiduje się, że poziom aktywności gospodarczej pozostanie poniżej poziomu, który prognozowano na 2021 r., zanim  koronawirus uderzył. Kraje UE zależne od turystyki, podróży, gościnności i rozrywki dla swojego rozwoju doświadczyły juz szczególnie dużych zakłóceń. Gospodarki wschodzące i gospodarki rozwijające się takie jak Polska stanęły przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak bezprecedensowe odwrócenie przepływu kapitału w miarę spadku na świecie apetytu na ryzyko oraz presja walutowa, przy jednoczesnym radzeniu sobie ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej i bardziej ograniczoną przestrzenią fiskalną na wsparcie.

Ponadto  nasza gospodarka weszła  w ten kryzys w niestabilnym stanie z powolnym wzrostem i wysokim poziomem zadłużenia. Po raz pierwszy od czasu Wielkiego Kryzysu zarówno gospodarki rozwinięte, jak i wschodzące i rozwijające się znajdują się w recesji. W tym roku prognozowany wzrost w gospodarkach rozwiniętych wyniesie -6,1 proc, stad tez prognozowany spadek wartości euro w I kwartale do względnie stabilnej gospodarki Polski do 4,20 zł. Odzwierciedlenie powolnego odbicia się gospodarek krajów UE będzie widoczne dopiero w połowie roku 2021, kiedy to ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią. Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc., zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc., a w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.  Szczuje się że kurs złotego do euro w II i III kwartale wynieść ma 4,60.

Sporządzanie prognoz na nadchodzący rok jest jednym z kluczowych zadań analityków, ponieważ klienci, tacy jak inwestorzy i firmy, często używają ich jako wskazówek. Ale rok to dużo czasu na rynkach i wiele może się jeszcze zmienić. Szczególnie, jeśli obecna pandemia COVID-19 będzie drastycznie się rozprzestrzeniać.

Prognoza kursu EURO w piątek 2021-07-30: 4.6339 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-07-31: 4.6438 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-08-01: 4.6418 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-08-02: 4.6466 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-08-03: 4.6373 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-08-04: 4.6374 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-08-05: 4.6477 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w piątek 2021-08-06: 4.6488 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-08-07: 4.6482 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-08-08: 4.6471 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-08-09: 4.6448 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-08-10: 4.6491 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-08-11: 4.6369 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-08-12: 4.6354 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w piątek 2021-08-13: 4.6358 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-08-14: 4.6396 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-08-15: 4.6532 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-08-16: 4.6430 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-08-17: 4.6517 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2021-08-18: 4.6520 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w czwartek 2021-08-19: 4.6486 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2021-08-20: 4.6355 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2021-08-21: 4.6310 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2021-08-22: 4.6419 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2021-08-23: 4.6479 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2021-08-24: 4.6403 zł.

Kurs EURO - prognozy

2021-07-30 kurs EURO na dziś

4.6339 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-07-30 Piątek 4.6339 zł
2021-07-31 Sobota 4.6438 zł
2021-08-01 Niedziela 4.6418 zł
2021-08-02 Poniedziałek 4.6466 zł
2021-08-03 Wtorek 4.6373 zł
2021-08-04 Środa 4.6374 zł
2021-08-05 Czwartek 4.6477 zł
2021-08-06 Piątek 4.6488 zł
2021-08-07 Sobota 4.6482 zł
2021-08-08 Niedziela 4.6471 zł
2021-08-09 Poniedziałek 4.6448 zł
2021-08-10 Wtorek 4.6491 zł
2021-08-11 Środa 4.6369 zł
2021-08-12 Czwartek 4.6354 zł
2021-08-13 Piątek 4.6358 zł
2021-08-14 Sobota 4.6396 zł
2021-08-15 Niedziela 4.6532 zł
2021-08-16 Poniedziałek 4.6430 zł
2021-08-17 Wtorek 4.6517 zł
2021-08-18 Środa 4.6520 zł
2021-08-19 Czwartek 4.6486 zł
2021-08-20 Piątek 4.6355 zł
2021-08-21 Sobota 4.6310 zł
2021-08-22 Niedziela 4.6419 zł
2021-08-23 Poniedziałek 4.6479 zł
2021-08-24 Wtorek 4.6403 zł
2021-08-25 Środa 4.6543 zł
2021-08-26 Czwartek 4.6439 zł
2021-08-27 Piątek 4.6558 zł
2021-08-28 Sobota 4.6404 zł
Kurs EURO prognoza na sierpień 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6418 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6353. Prognoza średniego kursu EURO na sierpień 2021 wyniesie 4.64313333. Spadek o -0.0065 %

Kurs EURO prognoza na wrzesień 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6384 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6389. Prognoza średniego kursu EURO na wrzesień 2021 wyniesie 4.64218966. Wzrost o 0.0005 %

Kurs EURO prognoza na październik 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6533 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6401. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2021 wyniesie 4.64163000. Spadek o -0.0132 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2021. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6555 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6440. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2021 wyniesie 4.64755667. Spadek o -0.0115 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6490 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6559. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2022 wyniesie 4.64797000. Wzrost o 0.0069 %

Kurs EURO prognoza na luty 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6567 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6508. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2022 wyniesie 4.65272593. Spadek o -0.0059 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6554 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6424. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2022 wyniesie 4.65206000. Spadek o -0.013 %